Hirdetmények
Agancsgyűjtés – Ipolyerdő Zrt. Nagymaros ErdészetDMRV Zrt közleményeHirdetmény – helyi építési szabályzat módosítása

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Mezőgazdasági területek haszonélvezeti jogaNagybörzsöny Önkormányzatának 2010. évi közbeszerzési terveTájékoztató a vállalkozó kivitelezői nyilvántartásba vételről

Tájékoztató a vállalkozó kivitelezői nyilvántartásba vételről

Valamennyi építőipari kivitelezési tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozásnak be kell jelentkeznie legkésőbb 2010. január 31-ig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához.
A kormány az építési beruházások megvalósításának elősegítésére, a lánctartozások visszaszorítása érdekében ebben az évben több jogszabály módosítását kezdeményezte. A jogszabály-módosítások eredményeként kötelezően elrendelte az építőipari kivitelezői nyilvántartás kialakítását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál.

Az LXXVIII. Építési törvény 39. § (2) alapján üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozó kivitelezői tevékenység) az folytathat,

[...]

Valamennyi vadgazdálkodási rendeltetésű vadászterület 10 éves üzemtervi időszaka

2017. február 28-án lejár. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 11/a §-ban foglaltak az alábbiakat írják elő:

„(1) A vadgazdálkodási üzemtervi időszak lejártakor a vadászterület határát újból meg kell állapítani.

(2) A vadászterület határának újbóli megállapításakor a vadászati hatóság a hatályos vadgazdálkodási üzemtervi ciklus utolsó vadászati évének március 31. napjáig, a meglévő vadászterület határokat és a vadgazdálkodási tájegység határait alapul véve, a következő vadgazdálkodási üzemterv időszakára a vadászterület határára vonatkozó ajánlást (a továbbiakban: ajánlás) tesz közzé.

[...]