Önkormányzat - Közérdekű információk
Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 1. Kapcsolati adatok, a szervezet vezetőinek neve elérhetősége, a szervezet felépítésre vonatkozó adatok.
 2. A szerv tulajdonában (vagyonkezelésében) álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet.
 3. A szerv által alapított közalapítványok.
 4.  A szerv által alapított költségvetési szerv
 5. A szerv által alapított lap.
 6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:Pest Megyei Kormányhivatal
  Székhely: 1052 Budapest Városház utca 7.
  elérhetősége, ügyfélfogadásának elérhetősége és ügyfélfogadási rendjét a szerv honlapján találják meg: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatáskörét meghatározó jogszabályok
 2. Az önkormányzat önként vállalt feladatai
 3. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
 4. Közszolgáltatások
 5. Nyilvántartások
  • Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről
  • Nyilvántartás a vásárról, piacról és a bevásárlóközpontról
  • Nyilvántartás a helyi termelői piacról
  • Nyilvántartás a telephelyekről
  • Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről.
  • Nyilvántartás a Szálláshelyekről
 6. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

III. Gazdálkodási adatok

 1. Az éves költségvetések és beszámolók.
 2. A szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaikra vonatkozó összesített adatok
 3. Önkormányzat által megkötött nettó ötmillió forintot meghaladó értékű szerződések
 4. Közbeszerzési információk