Önkormányzat - Közérdekű információk
Vízgazdálkodási beruházások Nagybörzsöny Község Önkormányzat területén

Pályázati azonosító: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1- 2022-00031

Megvalósítási időszak: 2022. november 1.- 2023. augusztus 31. (tervezett)

Elnyert támogatás: 202.955.481Ft

Projekt összefoglalója:

Nagybörzsöny Község Önkormányzata a község vízhálózatának fejlesztését tervezi. Az elmúlt években jelentős összegeket kellett fordítani a belvíz elleni védekezésre, az abból adódó út és pincebeszakadások helyreállítására. Az elmúlt évtizedben a több éves mértékadó csapadékvíz mennyiséget meghaladó esőzés, a hirtelen lezúduló esők miatt a település területén jelentős elöntéseket és belvízkárokat okozott. A hirtelen lezúduló csapadék károsította az utcák burkolatát, sérültek a vízelvezető rendszerek, hídpillérek. 2011 óta a település több mint 300MFt értékben kapott vis maior támogatást a csapadék okozta károkért. Ebből adódóan kárt tesz az épített létesítményekben, akadályozza a közlekedést, ezért az Önkormányzati testület úgy döntött, hogy a település veszélyeztetett részén a csapadékvíz csatornahálózatot tovább fejleszti és bővíti, valamint a csapadékvíz helyben tartására, visszatartására, késleltetett levezetésére több ülepítőt épít ki. A projekt illeszkedik a Pest Megye Integrált Területfejlesztési Programjának célkitűzéseihez, mivel a települési Önkormányzat célja a projekt megvalósításával a település környezeti állapotának javítása, az ár, belvíz- és helyivízkár veszélyeztetettségének csökkentse a településen áthaladó vízfolyások rendezésével, a belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer kiépítésével, ülepítők kialakításával, főtér parkjába vezetett esővízzel összehangolt fejlesztésen keresztül. A projekt megvalósításának közvetlen eredménye, hogy Nagybörzsöny lakossága a támogatott vízgazdálkodási fejlesztés révén mentesített lesz a bel- és csapadékvíz károkozástól. A fejlesztés során faültetésre is sor kerül, hozzájárulva a klímaváltozás mérsékléséhez. A projekt közvetett hatásaként jelentkezik, hogy az infrastrukturális fejlesztés révén: • javul a település népességmegtartó képessége, • növekszik gazdasági vonzereje • javítja az érintett lakosság élet- és munkakörülményeinek, a vállalkozások működésének javítását szolgáló infrastrukturális hátteret. • megteremti más infrastrukturális és egyéb fejlesztések alapját (húzó és multiplikátor hatás) A fejlesztés figyelembe veszi az éghajlatváltozásokat, ugyanis a szélsőséges időjárási esetekre felkészülve épül 2db ülepítő a településen. Ezzel a projekt várható üvegházhatásúgáz-kibocsátása/elnyelése jelentősen javulni fog.


A dokumentum megnyitásához/letöltéséhez kattintson a dokumentum nevére!