Önkormányzat - Közérdekű információk
KÜLTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE NAGYBÖRZSÖNYBEN

NAGYBÖRZSÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÜLTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE NAGYBÖRZSÖNYBEN

Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által meghirdetett,Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján, Nagybörzsöny Község Önkormányzata51,49 millió forint támogatásban részesült.

 

A támogatás összege: 51,49 MILLIÓ FORINT

A projekt azonosító száma: 1826596508

A Projekt megvalósításának kezdete: 2018.03.21.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.03.01.

A Támogatás mértéke: 90%

Nagybörzsöny község területén fontoskülterületi földutak felújítása valósul meg.

Az útfelújítás helyszínei:

Nagybörzsöny 086/16 hrsz, 086/11hrsz,086/15 hrsz-ú utcák,a 080, 081 hrsz. utak, valamint a 011/1-eshrsz-út.

Műszaki megoldások:

padka és árok:         10cm tömörített altalaj, humuszterítés, füvesítés

út:                               10cm M 22 mechanikai stabilizáció, tömörített kiékelő réteg

20cm M 56 mechanikai stabilizáció, tömörített alapréteg

20cm M 80 mechanikai stabilizáció, tömörített fagyvédő javítóréteg

tömörített altalaj

A kivitelezés során az útszakaszokat övező zöldterületek helyreállításra kerülnek.

A pályázati kiírás, és támogatás célja: vidéki térségben élők életminőségének javítása, a vidéki közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítása, és a földrajzi mobilitás elősegítése, a térség gazdaságának fejlesztése. Ezen célok jelen támogatott projektben az alábbiak szerint jelennek meg:

  1. alapszolgáltatások könnyebb elérése

Az alapszolgáltatások elérését segíti a fejlesztés. Az út menti mezőgazdasági területeken dolgozók könnyebb közlekedését, közlekedés biztonságát oldja meg a beruházás.

  1. a gazdasági szereplők szállítmányozásának könnyebbítéséből, telephelyükre és/vagy földjeikre eljutásának megkönnyítése

Mezőgazdasági területek és az itt működő, a település életében jelentős szerepet betöltő vállalkozások (ideértve a mezőgazdasági őstermelőt is) megközelíthetősége javul. Az önkormányzat az érintett meglévő, és új gazdasági szereplők bevonásával tervezi a fejlesztést.  Számos vállalkozás bejelentett székhelye, telephelye, fióktelepe található a fejlesztéssel érintett útszakaszon. A vállalkozások megnevezésének és tevékenységi köreinek listája a pályázat mellékleteként csatolásra került.

A 086/16, 086/11, 086/15, 080, 081 hrsz-ú útszakaszokon a település szempontjából fontos szerepet betöltő mezőgazdasági területek helyezkednek el. A területek elérhetősége a csapadékos időszakban nagy mértékben romlik, időnként az utak járhatatlansága miatt a gazdasági szereplők munkavégzése is korlátokba ütközik. A 011/1 hrsz-ú utca nagybörzsönyi horgásztóhoz vezető útszakasz megközelíthetőségének közlekedésbiztonsága a vízmosások és mély nyomvályúk miatt meglehetősen veszélyes, így nem csak a turisztikai látogatók, de a fenntartást végzők, illetve beszállítók közlekedése is nehézkes.

  1. turisztikai attrakció könnyebb megközelíthetősége

Helyi turisztikai attrakciók találhatóak a fejleszteni kívánt útszakasz környezetében. Az érintett útszakasz fejlesztésével magasabb színvonalon érhetők el a helyi turistaútvonalak és szálláshely szolgáltatók, például a 011/1 hrsz. úton megközelíthető horgásztó, és az ott található vendégház, mely szintén felújítás alatt áll, így a beruházás után könnyen megközelíthető színvonalas környezetben fogadhatja vendégeit. A helyi látványosságok – többek között a műemlék vízimalom, tájház, templomok, a bányásztemplom, világháborús emlékmű – teszik indokolttá a helyi szálláshelyek megközelíthetőségének javítását.  A vállalkozások megnevezésének és tevékenységi köreinek listája a pályázat mellékleteként csatolásra került.

  1. a fejleszteni kívánt út/útszakasz vízelvezetése

A szerkezetre hulló csapadékot részben maga a pályaszerkezet vezeti el, részben a környező terep képes elnyelni., de csapadékos időszakban az utak járhatatlanok. Az út rossz állapota miatt száraz időszakban is csak terepjáróval vagy gyalogosan közlekedhető.

A felújítás során füvesített vízelvezető, szikkasztó árok kerül kialakításra.

  1. a projekt által érintett terület és a település gazdasági fejlődése

A település perifériáján lakók életminőségének javítása a helyi esélyegyenlőségi programban is meghatározott fejlesztési terület. A közvetlen környezet minőségének javítása, a közlekedés alacsony hatékonyságának megszüntetése, a település lakossága által is kinyilvánított igény. A lakosság életszínvonalának ellátási és környezeti viszonyának javítása, a földrajzi mobilitás elősegítése, társadalmi-gazdasági és környezetalakítási tevékenység valósul meg a projekttel.

További információ: Paulik Oszkár polgármester (+36 27/378 025, hivatal@nagyborzsony.hu)