Önkormányzat - Közérdekű információk
Tájékoztató a vállalkozó kivitelezői nyilvántartásba vételről

Tájékoztató a vállalkozó kivitelezői nyilvántartásba vételről

Valamennyi építőipari kivitelezési tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozásnak be kell jelentkeznie legkésőbb 2010. január 31-ig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához.
A kormány az építési beruházások megvalósításának elősegítésére, a lánctartozások visszaszorítása érdekében ebben az évben több jogszabály módosítását kezdeményezte. A jogszabály-módosítások eredményeként kötelezően elrendelte az építőipari kivitelezői nyilvántartás kialakítását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál.

Az LXXVIII. Építési törvény 39. § (2) alapján üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozó kivitelezői tevékenység) az folytathat,

• akinek az építőipari kivitelezői tevékenység a tevékenységi körei között szerepel, továbbá
• kivitelezési tevékenységhez alkalmas székhellyel, illetve telephellyel rendelkezik,
• aki rendelkezik az általa folytatott kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel, vagy legalább egy – vele tagsági, alkalmazott, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló (pl: megbízás) – ilyen szakképesítéssel rendelkező szakmunkással és
• aki az 1997. évi LXXVIII. Étv. 39/A § alapján az építési hatósági engedélyhez kötött tevékenységek folytatása esetén felelős műszaki vezetői feladatok ellátására alkalmas személyt alkalmaz munkaviszonyban, tagsági, vagy megbízási jogviszonyban.
Minden vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a vállalkozó kivitelezői névjegyzéket vezető Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához bejelenteni. Köteles továbbá az EGT tagállamokból, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező valamennyi szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő vállalkozó kivitelezői tevékenységét az MKIK-hoz bejelenteni.
Azon vállalkozások/vállalkozók, akik kivitelezői tevékenységüket 2009. október 1. előtt már folytatták, illetve megkezdték, azok ezen bejelentésüket legkésőbb 2010. január 31-ig kötelesek megtenni. Azon vállalkozások/vállalkozók, akik kivitelezői tevékenységüket 2009. október 1. után kezdik meg, azok bejelentésüket a kivitelezői tevékenység megkezdését követő, legkésőbb 5 munkanapon belül kötelesek megtenni.

A bejelentés módja:

A http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Registration linkről, illetve a MKIK honlapjáról (www.mkik.hu) elérhető elektronikus regisztrációs szoftver számítógépen való kitöltésével lehet a bejelentést megtenni.

Számítógéppel nem rendelkező ügyfelek vagy az MKIK-nál, vagy a területi kamarák ügyfélszolgálatain ingyenesen beszerezhető, nyomdai úton előállított nyomtatványkitöltése és cégszerű aláírása után, postai úton nyújthatják be regisztrációs kérelmüket az MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda – 1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8. címre, vagy személyesen is benyújthatják valamennyi területi kereskedelmi és iparkamara ügyfélszolgálatán.

A bejelentést követően, az esetleges változás bejelentési kérelmüket ugyan ezen űrlap felhasználásával tehetik meg.

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara ügyfélszolgálata:
1056 Budapest, Váci u. 40. IV. emelet H-Cs: 8-11 és 13-15
Tel.: 317-7666 P: 8-12

Az adatlap két részből – kötelezően kitöltendő és önkéntesen megadható adatokból – áll. A nem kötelező jelleggel megadható adatok közlése a nyilvántartási szám kiadását nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel.

A bejelentő által közölt, a nyilvántartásban szereplő adatok valódiságát mind az építésfelügyeleti hatóság, mind az MKIK , valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák ellenőrizhetik.

A benyújtott kérelmek, csak az igazgatási szolgáltatási díj – az MKIK elkülönített számláján történő – jóváírását követően bírálhatók el.

Az 5.000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díjat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20373432-71933285 számú számlájára, igazgatási szolgáltatási díj megjelöléssel és a befizető adószámának feltüntetésével kérjük átutalni, vagy a kamaránál készpénzben befizetni.
A kérelem befogadásáról, illetve a nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája (1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8.) írásbeli értesítést küld.

A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása nyilvános, azaz Interneten az MKIK weblapjáról szabadon elérhető.

A vállalkozó kivitelezői nyilvántartás tartalmazza a bejelentő által közölt adatokon túl
a bejelentő nyilvántartási számát, a nyilvántartási szám hatályának időtartamát,
a bejelentő elektronikus levélcímét, telefaxszámát, illetve telefonos elérhetőségét, ha ezen adatok nyilvánosságra hozatalához a bejelentő hozzájárult,
az MKIK-hoz vagy építésfelügyeleti hatósághoz beérkezett panaszok és kivizsgálásuk megállapításait,
az építési felügyeleti, a munkaügyi, a munkavédelmi biztonsági ellenőrzések eredményét, az eljáró hatóságok jogerős határozatainak rendelkező részeivel,
a nyilvántartásból való törlés tényét, az alapul szolgáló ok megjelölésével,
az MKIK által külön szolgáltatásként működtetett, a vállalkozó kivitelezők önkéntes adatszolgáltatásán alapuló – bejelentő által közölt – adatokat is.
A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása részét képezi azoknak a szolgáltatóknak a névjegyzéke, amelyeknek az építésfelügyeleti hatóság, vagy a nyilvántartásból való törlésével az MKIK jogerősen megtiltotta a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatását.

Kapcsolódó jogszabályok:
-191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- 1997. évi LXXVIII. törvény, Étv.
- 2009. évi. LXXVI törvény, Szolgtv.
- 2004. évi CXL. törvény, Ket.

Mely építőipari tevékenységekre terjed ki a jogszabály előírása?

4110 Épületépítési projekt szervezése
4120 Lakó-, nem lakóépület építése
4211 Út, autópálya építése
4212 Vasút építése
4213 Híd, alagút építése
4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4291 Vízi létesítmény építése
4312 Építési terület előkészítése
4313 Talajmintavétel, próbafúrás
4321 Villanyszerelés
4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
4331 Vakolás
4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333 Padló-, falburkolás
4334 Festés, üvegezés
4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

4110 Épületépítési projekt szervezése
411001 Ingatlanberuházás, -eladás
412001 Épület-karbantartás, építőmesteri fenntartási munkák
412002 Magasépítő-ipari munkák végzése (általános kőművesmunkák)
412003 Előre gyártott (nem saját gyártású) építmény helyszíni összeszerelése, felállítása
412004 Műemlék építmény helyreállítása, restaurálása
412005 Saját gyártású faépület helyszíni összeszerelése, felállítása
412006 Saját gyártású műanyag épület helyszíni összeszerelése, felállítása

4211 Út, autópálya építése
421101 Útépítés
421102 Térburkolás
421103 Jelzések felfestése
421104 Repülőtéri futópálya építése

4212 Vasút építése

4213 Híd, alagút építése

4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
422102 Vízicsatorna-, közműépítés
422103 Gáz- és egyéb energia-csővezeték építése
422104 Automata öntözőrendszer telepítése
422105 Kútfúrás

4222 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
422202 Villamos közmű építése
422203 Távközlési hálózat építése

4291 Vízi létesítmény építése
429904 Sportjátéktér-építés

4311 Bontás
431102 Robbantással végzett épületbontás

4312 Építési terület előkészítése
431201 Gépi földmunkák végzése
431202 Kézi földmunka végzése
431301 Talajmintavétel, próbafúrás

4321 Villanyszerelés
432102 Vagyonvédelmi, riasztóberendezések felszerelése, javítása
432103 Antennaszerelés (helyhez kötött)
432104 Elektromos napelem szerelése
432201 Gázvezeték- és -készülékszerelés
432202 Központi fűtés és csőhálózat szerelése (nem elektromos)
432203 Szennyvízcsatorna-, vízvezetékszerelés
432204 Szellőző-, légkondicionáló berendezés szerelése
432205 Nem elektromos napkollektor szerelése

4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
432902 Felvonó, mozgólépcső szerelése
432903 Kerítés, rács felszerelése
432904 Felvonó-karbantartás, -javítás
432905 Épületlakatos szerkezet szerelése
432906 Hang- és hőszigetelés

4331 Vakolás
433102 Gipsz- és terrakottaszobrászat (helyszínen végezve)

4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése
433201 Árnyékoló, roló, napellenző, reluxa felszerelése, javítása
433202 Redőnybeszerelés, -javítás
433203 Nyílászáró, beépített bútor beszerelése
433204 Álmennyezet-szerelés
433205 Gipszkartonszerelés

4333 Padló-, falburkolás
433301 Épületburkoló-ipari munkák
433302 Fapadlózás és műanyagburkolás
433303 Műkőkészítés (helyszínen végezve)
433304 Parkettacsiszolás, -lakkozás
433305 Tapétázás
433306 Épületkövezés

4334 Festés, üvegezés
433401 Szobafestés, mázolás
433402 Üvegezés
433403 Építmény, faszerkezet gomba, kártevő és korrózió elleni védelme
433902 Sírkő felállítása, javítása, felújítása, tisztítása, bontása helyszínen
433903 Szögbelövés

4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
439101 Tetőfedés
439102 Bádogozás
439103 Tetőszerkezet-építés (ácsolás)
439104 Tetőszigetelés
439902 Vízszigetelés
439903 Állványozás, dúcolás
439904 Speciális kőművesmunkák
439905 Cserépkályha-építés
439906 Speciális vasbetonszerelés
439907 Kazán és kemence kőművesmunkái
439908 Gázkéményszerelés
439909 Építményfenntartás ipari alpinista módszerrel
439910 Zsaluzás
439911 Saját gyártású fémszerkezet helyszíni szerelése
439912 Kútásás
439913 Épületszobrászat, kőfaragás (helyszínen)
439914 Kandallóépítés