Önkormányzat - Közérdekű információk
Valamennyi vadgazdálkodási rendeltetésű vadászterület 10 éves üzemtervi időszaka

2017. február 28-án lejár. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 11/a §-ban foglaltak az alábbiakat írják elő:

„(1) A vadgazdálkodási üzemtervi időszak lejártakor a vadászterület határát újból meg kell állapítani.

(2) A vadászterület határának újbóli megállapításakor a vadászati hatóság a hatályos vadgazdálkodási üzemtervi ciklus utolsó vadászati évének március 31. napjáig, a meglévő vadászterület határokat és a vadgazdálkodási tájegység határait alapul véve, a következő vadgazdálkodási üzemterv időszakára a vadászterület határára vonatkozó ajánlást (a továbbiakban: ajánlás) tesz közzé.

(3) Az ajánlás az érintett vadászterület, valamint az érintett vadászterület tájegységéhez tartozó szomszédos, lejáró üzemtervű vadászterületek térképi megjelenítését, azonosításra alkalmas adatait tartalmazza.

(4) A vadászati hatóság az ajánlást a hirdetőtábláján, és elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján legalább harminc napra hirdetmény formájában közzéteszi. A vadászati hatóság kezdeményezi minden érintett település önkormányzatának hirdetőtábláján, illetve elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján a hirdetmény formájában való közzétételt, amelyet az önkormányzat tájékoztató jelleggel legalább harminc napra közzétesz. Az ajánlást érintő vita esetén a vadászati hatóság hirdetőtábláján közzétett dokumentum az irányadó.”

A vadászati hatóság ajánlása Nagybörzsöny vonatkozásában az alábbi linkeken érhető el: (a hirdetmény 3 részből áll: szöveges ajánlásból, az adott tájegység áttekintő térképéből és az adott vadászterületre vonatkozó részletes térképből)

szöveges ajánlás:

http://www.kormanyhivatal.hu/download/9/14/82000/570450-201%20k%C3%B3dsz%C3%A1m%C3%BA%20vad%C3%A1szter%C3%BClet%20hirdetm%C3%A9nye.pdf

http://www.kormanyhivatal.hu/download/7/14/82000/570350-
201%20k%C3%B3dsz%C3%A1m%C3%BA%20vad%C3%A1szter%C3%BClet%20hirdetm%C3%A9nye.pdf

http://www.kormanyhivatal.hu/download/5/14/82000/570250-
201%20k%C3%B3dsz%C3%A1m%C3%BA%20vad%C3%A1szter%C3%BClet%20hirdetm%C3%A9nye.pdf

tájegység áttekintő térkép

http://www.kormanyhivatal.hu/download/d/04/82000/atnezeti₂01.pdf

vadászterületre vonatkozó részletes térkép:

http://www.kormanyhivatal.hu/download/8/14/82000/570450%20k%C3%B3dsz%C3%A1m%C3%BA%20vad%C3%A1szter%C3%BClet%20t%C3%A9rk%C3%A9pe.pdf

http://www.kormanyhivatal.hu/download/6/14/82000/570350%20k%C3%B3dsz%C3%A1m%C3%BA%20vad%C3%A1szter%C3%BClet%20t%C3%A9rk%C3%A9pe.pdf

http://www.kormanyhivatal.hu/download/4/14/82000/570250%20k%C3%B3dsz%C3%A1m%C3%BA%20vad%C3%A1szter%C3%BClet%20t%C3%A9rk%C3%A9pe.pdf