Idegenforgalmi adó (IFA) Nagybörzsöny Község Önkormányzata
OTP Bank számlaszám: 11742094-15394150-03090000


Nagybörzsöny Község intézményeinek
energiahatékonyságot célzó felújítási munkái

A projekt összköltsége: 74 674 148.- Ft
Támogatás intenzitása: 91,32 %
Támogatás összege: 68 194 556.-


Vízgazdálkodási beruházások Nagybörzsöny Község Önkormányzat területén

Pályázati azonosító: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1- 2022-00031
Megvalósítási időszak: 2022. november 1.- 2023. augusztus 31. (tervezett)
Elnyert támogatás: 202.955.481Ft

Önkormányzat
Előzetes tájékoztató!

Nagybörzsöny Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési Eszközei

Nb. TK és TRE Előzetes tájékoztató

Közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól

Nagybörzsöny Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2020. (VI..)  önkormányzati rendelete a közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól.

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembevételével a következőket rendeli el:

  1. §

A rendet célja

[...]

Lomtalanítás

LOMTALANÍTÁS

hazhozmeno_lomtalanitas_2019_tajekoztato_ver2

hazhozmeno_lomtalanitas_2019_bejelento_lap_ver2

Tájékoztatás, felhívás!

rellenőrzés_2019 toborzás_gepjarművezető toborzás_rakodó Zöldhulladék gyűjtés_2019

toborzás_gepjarművezető

toborzás_rakodó

Zöldhulladék gyűjtés_2019

[...]

Nagybörzsöny Önkormányzat képviselő-testületének tagjai

Paulik Oszkár polgármester

Juhász Kálmán alpolgármester

Antal Gyuláné képviselő

Frey Lajos képviselő

Svéger Ágnes képviselő

Nagybörzsöny Önkormányzatának belterületi útfelújítása

Elkezdődtek Nagybörzsöny önkormányzati útjainak régóta várt felújítási munkái!

 Nagybörzsöny Község Önkormányzata 2018.04.23-án pályázatot nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium PM_ONKORMUT_2018 kódú pályázati felhívására.

Támogatási Szerződés kötésre 2019.03.27-én került sor, 95%-os támogatási intenzitással.

A 87 M Ft-os beruházással érintett utcák a település központjában helyezkednek el, aszfalt burkolatuk nagymértékben károsodott. A károsodással érintett útszakaszok összes hossza 1314 m. A projekttel közvetlenül érintett 708 fő,

[...]

Nagybörzsönyi Ügysegédről tájékoztató

J PLAKÁT -Nagybörzsöny

KAB busz_megállító tábla szöveg

Ügysegédi plakát megszűnésről_Nagybörzsöny

NatGate projekt bemutatása

                                       

Kisvasutak mint egyedülálló kapuk a természetben és a kulturális örökségünkhöz

A projektpartner: a Kassai Gyermekvasút www.detskazeleznica.sk
A projekt időtartama: 2021 január 01 – 2022 április 30
A projekt összköltségvetése: 409.590.-EURO

[...]

Hivatal címe, ügyfélfogadási rendje

Cím: 2634 Nagybörzsöny Rákóczi utca 2.

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: 8-16 óráig

Kedd: 8-16 óráig

Szerda: 8-16 óráig

Csütörtök: ügyfélfogadás nincs

[...]

Térfigyelő kamerarendszer Nagybörzsönyben!

Tájékoztatás nyertes pályázatról!

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint Támogató 2020.10.22. napján „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütem tárgyú pályázati kiírást tett közzé.

A Pályázati kiírásra Nagybörzsöny Község Önkormányzata 2020. november 26. napján pályázatot nyújtott be. Támogató a pályázatot elbírálta és támogatásra alkalmasnak minősítette.

A támogatás tárgya: „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütemének keretében az ország egész területén az illegális hulladéklerakók felszámolására elszámolható költségek finanszírozása vissza nem térítendő támogatás formájában.

[...]

Ügyfélfogadási rend változás!

Változik az ügyfélfogadási rend a nagybörzsönyi ügysegédnél

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. július 1-től a Szobi Járási Hivatal nagybörzsönyi ügysegédjének ügyfélfogadási ideje:

minden hónap első keddjén 09:00-től 12:30-ig tart.

Figyelem! Ügyintézésre a Szobi Járási Hivatal Hatósági Osztályán (2628 Szob, Szent Imre u. 12.) is lehetőség van.

Ügyfélfogadási idő:

[...]

Behajtási engedély kérelem

Behajtási engedély kérelem nyomtatvány

letölthető a linkre kattintva

20210531_095935

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához – nyomtatvány

FORMANYOMTATVÁNY
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap]

Turizmus
BányásztemplomBányásztemplom

Településünket elsőként II. (Vak) Béla király 1138-ban kiadott oklevele említi „Belsun” alakban. E forrásból tudjuk, hogy II. Béla atyja, Álmos herceg 1108 körül két itteni szolgát adományozott családostul az általa alapított dömösi prépostságnak.
Az Árpád-kor második felében érkezhettek ide az első német „hospes”-ek (bizonyos kiváltságokkal ellátott vendégek), de megtelepedésük pontos ideje és az őket behívó földesúr kiléte is ismeretlen. Az eddigi kutatások alapján bizonyos, hogy a XIII. században már két templom állt Börzsönyben. A Szent István magyar király tiszteletére szenteltet feltehetően a magyar hívek emelték,

[...]

MesekerámiaMesekerámia

Palisca Mária

Korongozott, kerámia figurákból megformált, mesejelenetek kiállítása, mely ingyenesen látogatható. Nyitott műhelyembe is betekinthet.

Szeretettel várom! Nyitva: hétfő kivételével, állandóan.

Nagybörzsöny számtalan csodája – térképNagybörzsöny számtalan csodája – térképSzent István-templomSzent István-templom

A Szent István-templom szentélye pontosan kelet felé néz, azaz az épület jól keletelt, falai barnásvörös trachit kőből faragott kváderekből készültek, s eredetileg is vakolatlanok voltak.Hajója belső hossza kb. 7,5 méter, szélessége 4,25 m, a felmenő falak kb. 0,8 méter vastagok, a félköríves záródású szentély a nyugati végében 3,2 m széles, legnagyobb kelet-nyugati hossza pedig 3,1 méter körüli. A nyugati homlokzat előtt emelkedő torony kb. 4,1 x 3,3 méteres külméretű. A szentély hossztengelyében, a keleti oldalon egy gazdagon profilált,

[...]

Szent Miklós-templomSzent Miklós-templom

A Szent Miklós-templom a 18. század végén épült, de a Szent Miklós titulus ekkor már hosszú múltra tekintet vissza a településen. A 13. században az ide érkező németek egyházát, a mai Bányásztemplom elődjét a nyugati jövevények körében kedvelt védőszent, Szent Miklós (a kalmárok, kereskedők védőszentje) tiszteletére szentelték fel. Az itteni magyarság plébániája a Szent István-templomhoz tartozott. Néhány nemzedéknyi együttélés után a helyi magyarság eltanulva azok nyelvét beleolvadt a jobb módú – kereskedelemmel is foglalkozó – németségbe.

[...]

TájházTájház

A Bányásztemplom mellett, a plébánia és a régi katolikus iskola szomszédságában található 17. századi épületbe lépve több generációnyit ugorhatunk vissza az időben.
A négy helyiségből álló ódon házban több apró kiállítás mutatja be a település utóbbi évszázadait.
Az első, úgynevezett tiszta szobában az egykori nagybörzsönyi Ércbányászati Múzeum anyaga kapott helyet, mely bemutatja a helyi bányászat történetét és a hegységben előforduló ércesedések, ásványok jelentős részét.
A változatlan formában ránk maradt szabad kéményes konyhában a 20.

[...]

Vízimalom

A főtértől két perces sétára található az evangélikus templom szomszédságában az Antal-féle műemlék vízimalom.
Az 1570. évi török összeírásban Börzsönyben két malmot írtak össze a mohamedán adószedők. Forrásaink szerint az 1700-as években több molnárcsalád is élt a településen. A helység belterületét ábrázoló 1783. évi térkép a Börzsöny-patak mentén összesen négy malmot ábrázol. A 20. század első felében szintén négy malom őrölt az akkor kétezer fős községben.A teljes épségben fennmaradt műemlék Antal-féle malmot vízvezető árkaival együtt az 1847. [...]