Önkormányzat - Közérdekű információk
Közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól

Nagybörzsöny Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2020. (VI..)  önkormányzati rendelete a közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól.

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembevételével a következőket rendeli el:

  1. §

A rendet célja

 

A rendelet célja a szeszes ital fogyasztásának közterületen való korlátozásával kapcsolatos szabályok megalkotása, amelyek elősegítik az alkoholfogyasztási szokások befolyásolásával a közterülethasználat rendjének megőrzését és megtartását, a közterületek tisztántartását és hozzájárul a közterületi rendbontások, garázda cselekmények és rendzavarások megelőzéséhez.

  1. §

Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában

  1. a) alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet. 28.§ a) pontja szerinti rendezvény.

 

  1. b) közterület: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 29. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott terület.

 

  1. c) szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23a) pontja szerinti minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat.

 

  1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet területi hatálya Nagybörzsöny község közigazgatási területén lévő belterületi közterületekre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya minden, Nagybörzsöny község közigazgatási területén, bármilyen jogcímen tartózkodó természetes személyekre terjed ki.

 

  1. §

Szeszes ital fogyasztás korlátozásának szabályai, és kivételei

(1) A (2) bekezdésben foglalt kivételekkel Nagybörzsöny község belterületének közterületein (különösen a közterület-foglalási engedéllyel nem rendelkező vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárusító helyek - továbbiakban: üzletek - előtt és környékén, játszótéren, önkormányzati intézmények előtti közterületeken) tilos a szeszesital fogyasztása.

 

(2) E rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti szeszes ital fogyasztás tilalma nem terjed ki:

  1. a) az érvényes közterület-használati engedéllyel, közterület – foglalási engedéllyel   rendelkező szeszes ital kimérésére jogosult vendéglátó-ipari egységekre, és annak érvényes engedéllyel rendelkező előkertjére, teraszára, kitelepülés területére azok hivatalos nyitvatartási idejében,
  2. b) az engedéllyel szervezett és az engedéllyel rendelkező, illetve a Kemencei Közös Önkormányzati Hivatalhoz bejelentett, alkalmi rendezvények területére, a rendezvény idején, illetve a bejelentett családi, községi- és sporteseményekkel kapcsolatos rendezvényekre, bejelentett civil szervezetek, intézmények hivatalos rendezvényeire pl: lakodalmas menet vagy szüreti menet, a rendezvény területére, útvonalára és idejére,
  3. c) A rendelet időbeli hatálya nem terjed ki minden év december 31. napján 18:00 órától a következő év január 1-jén 6:00 óráig terjedő időszakra.

5.§ A rendelet 2020. július 1. napján lép hatályba.